Transplantatie teams

(c) 2019 - Ambumedia.nl
(c) 2019 – Ambumedia.nl

De transplantatieteams, bestaande uit hart /long chirurgen en buikchirurgen, zijn 24/7 beschikbaar. Door middel van specialistische chirurgische werkzaamheden dragen zij zorg voor de uitname, van de borstorganen (hart en longen) en buikorganen (lever, alvleesklier, nieren) en transport klaar maken.

Gezien het veelal spoedeisende karakter worden deze teams met voorrangsvoertuigen vervoerd naar het donor ziekenhuis en het ontvangende ziekenhuis. Naast medici neemt het voorrangsvoertuig instrumentaria en orgaanboxen mee.

De WKTransplant voorrangsvoertuigen (15) staan strategisch opgesteld in de regio’s West en Noord 24/7 paraat en rukken , na alarmering, onverwijld uit.