Stakeholders

Binnen WKTransplant hebben wij te maken met de volgende belanghebbenden die van invloed (kunnen) zijn op ons kwaliteitssysteem.

Omdat de organisatie stabiel is, is het voldoende om jaarlijks tijdens de directiebeoordeling te beoordelen of deze belanghebbenden gelijk zijn en er nog voldaan wordt aan de beiderzijds gestelde eisen en verwachtingen.

De directie heeft 19 belanghebbenden / stakeholders beschreven.

Gestelde eisen vanuit belanghebbende:

BELANGHEBBENDENGESTELDE EISEN
PersoneelNaleven Branche- en wettelijke eisen
OpdrachtgeverNaleving contractuele voorwaarden
(eind-)gebruiker/klantenVerantwoorde procedure uitvoering
AandeelhouderToetsbaar adequaat directiebeleid
OnderaannemerWerkinstructie en nakomen verplichtingen
VerzekeraarZorgvuldigheid
OpleiderLesvoertuig conform wettelijke eisen
GarageAfspraken en verplichtingen nakomen
ARBO dienst(pro) actief t.a.v. gezonde werkomgeving
ICT beheerderActueel IT beleid
(bedrijfs) JuristMinimaliseren (bedrijfs) risico’s
Branchevereniging/sectorfondsControle, behartiging en innovatie
AccountancyAccurate/punctuele boekhouding
Vergunning verstrekkerNaleving wet- en regelgeving
VerhuurderCorrect gebruik huisvesting
ZiekenhuizenProfessionele attitude
Diverse leveranciersVerplichtingen nakomen
BSIISO systeem wat voldoet aan de eisen

Gestelde eisen vanuit WKTransplant:

BELANGHEBBENDENGESTELDE EISEN
PersoneelNaleven Branche- en wettelijke eisen
OpdrachtgeverNaleving contractuele voorwaarden
(eind-)gebruiker/klantenVerantwoorde procedure uitvoering
AandeelhouderToetsbaar adequaat directiebeleid
OnderaannemerWerkinstructie en nakomen verplichtingen
VerzekeraarZorgvuldigheid
OpleiderLesvoertuig conform wettelijke eisen
GarageAfspraken en verplichtingen nakomen
ARBO dienst(pro) actief t.a.v. gezonde werkomgeving
ICT beheerderActueel IT beleid
(bedrijfs) JuristMinimaliseren (bedrijfs) risico’s
Branchevereniging/sectorfondsControle, behartiging en innovatie
AccountancyAccurate/punctuele boekhouding
Vergunning verstrekkerNaleving wet- en regelgeving
VerhuurderCorrect gebruik huisvesting
ZiekenhuizenProfessionele attitude
Diverse leveranciersVerplichtingen nakomen
BSIISO systeem wat voldoet aan de eisen