Personeel en opleidingen

De kwaliteit van de diensten van WKTransplant is direct afhankelijk van de werknemers. Bij de aanname van het personeel wordt onder andere rekening gehouden met de aan de functie gekoppelde opleidings-, bekwaamheids- en ervaringseisen. De directeur heeft deze per functie vastgesteld en vastgelegd in de functieomschrijvingen.

Voor de medewerkers van WKTransplant wordt jaarlijks een opleidingsplan ontwikkeld om de kennis en kunde op peil te houden en daar waar nodig verder te ontwikkelen. De medewerkers kunnen ten alle tijden voorstellen om nieuwe kennis of vaardigheden op te doen. De Directeur beslist al dan niet om het verzoek verder uit te werken. Eén en ander is natuurlijk afhankelijk van het beleid van de onderneming.