Over WKTransplant

Ten behoeve van orgaantransplantaties draagt WKTransplant vanaf 2007 zorg voor verantwoord transport en logistiek.
De operationele uitvoering vindt plaats in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)
De (inter) nationale regie is in handen van EuroTransplant en OrgaanCentrum NTS.

WKT maakt deel uit van de WK Groep. De WK Groep bestaat onder andere uit WK Transplant b.v. (WKT) en WK Transport & Logistics b.v. (WKTL). De bedrijfsvoeringen hebben een eigen entiteit maar zijn tactisch en strategisch onlosmakelijk met elkaar verbonden en vallen onder hetzelfde management en dagelijks bestuur.

Bedrijfsvoering

Rekening houdende met de richtlijnen van de Nederlandse Zorg Autoriteit, is er met betrekking tot de bedrijfsvoering sprake van een professionele standaard van hoog niveau zonder kosten verhogend effect.
Er is sprake van een verantwoord marktconforme dienstverlening.

Kwaliteit en scope

WKTransplant onderhoudt het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 dat voldoet aan de hoogste internationale eisen op het genoemde toepassingsgebied.
Met het kwaliteit management systeem bereikt WKTransplant het niveau dat voldoet aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering alsmede aan de eisen en verwachtingen van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Als scope is het vervoeren van mensen, middelen alsmede organen in binnen- en buitenland ten behoeve van donorprocedures benoemd.