Leiderschap

Binnen de organisatie is de directie verantwoordelijk voor het functioneren van het kwaliteitssysteem samen met de medewerkers. De directie zal dit samen met een Vertegenwoordiging van het Personeel (VP) overdragen aan de medewerkers en hen zoveel mogelijk betrekken bij het in stand houden. Samen met de VP zijn kansen en bedreigingen in kaart gebracht en is het kwaliteitssysteem zoveel mogelijk ingericht om deze te monitoren en zo klein mogelijk te houden. Verder is iedereen binnen WKTransplant continue bezig met het verhogen van de klanttevredenheid, door de eisen en wensen van de klant zo goed mogelijk in beeld te hebben. Waarbij wet- en regelgeving steeds in de gaten wordt gehouden.

Het personeel wordt nadrukkelijk betrokken bij de kwaliteit en klant afspraken. Men dient onder alle omstandigheden de afspraken met de klant na te leven. Personeel is op de hoogte dat de kwaliteit van de geleverde diensten streng worden gecontroleerd.