Kwaliteitsysteem

WKTransplant onderhoudt het kwaliteitssysteem ISO 9001:2015 dat voldoet aan de hoogste internationale eisen op het genoemde toepassingsgebied. Met het kwaliteit management systeem bereikt WKTransplant het niveau dat voldoet aan een veilige en efficiënte bedrijfsvoering alsmede aan de eisen en verwachtingen van de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ten behoeve van integraal informeren van beschreven stakeholders (belanghebbenden) heeft directie WK Transplant BV besloten de hoofdlijnen van haar kwaliteitshandboek op de website te publiceren zodat stakeholders kennis kunnen nemen van het beleid ten aanzien van kwaliteit zoals beschreven in NEN-EN-ISO 9001/2015. Gelijkelijk met de openbare  publicatie van het kwaliteitshandboek NEN-EN-ISO 9001/2015 vervalt de voormalige normering zoals vastgelegd in ISO 9001:2008.