Kwaliteitshandboek

Het Kwaliteitshandboek is een belangrijk onderdeel van de documentatie van het kwaliteitsmanagementsysteem. Het handboek bevat de implementatie van de NEN-EN-ISO 9001:2015 bij WKTransplant. Het handboek is verder gedefinieerd in de hoofdstukken : Organisatie en kwaliteit, Beheers en Verbeterprocedures, de Primaire procedures en Ondersteunende Procedures. Een procedure is opgesteld om te beschrijven wie, wat en wanneer men iets moet doen in een bepaalde situatie bij WKTransplant. Procedures geven aan hoe de verantwoordelijkheden zijn verdeeld en waar de informatie wordt vastgelegd.

Om te voorkomen dat medewerkers belast worden met irrelevante informatie is het chauffeurs handboek opgezet. Dit handboek bevat de specifieke werkinstructies voor de chauffeurs. In werkinstructies staat specifiek beschreven hoe bij de uitvoering van specifieke taken gehandeld moet worden.

Het handboek bevat formulieren die in de organisatie worden gebruikt om alle gegevens eenduidig vast te leggen.

Hoofdstuk 1 – Organisatie en kwaliteit
1.010 Inhoudsopgave
1.020 Bedrijfsbeschrijving
1.030,Organogram, functies en verantwoordelijkheden en bevoegdheden
1.040 Beleid en doelstellingen
1.050 Eisen (klant / branche)
1.060 Overlegstructuur
1.070 Personeel en opleiding
1.080 Opzet kwaliteitsmanagementsysteem (KMS)
1.090 Beheer van het KMS
1.100 Risico’s en kansen
1.110 Samenhang processen
Hoofdstuk 2 – Beheers- en verbeterprocedures
2.010 Documentbeheer
2.020 Beheer van kwaliteitsregistraties
2.030 Interne Audits
2.040 Klantklachten en Corrigerende maatregelen
Hoofdstuk 3 – Primaire processen
3.010 Primaire (doorloop) proces
3.020,Offerte, opdracht en wijzigingen
3.030 Werkvoorbereiding en planning
3.040 Inkoop
3.050 Uitvoeren ritten
Hoofdstuk 4 – Ondersteunende processen
4.010 Klanttevredenheid
4.020 Onderhoud, reparatie, keuring en kalibratie van materieel en middelen
4.030 Leveranciersbeoordeling
4.040 Directiebeoordeling31

De paragraaf 8.3 uit de NEN-EN-ISO 9001/2015, inhoudende “ontwerp en ontwikkeling van producten en diensten”, achten wij niet van toepassing en is derhalve uitgesloten.