Klanteisen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de in ons bedrijf geformuleerde klanteisen. Deze eisen zijn geformuleerd op basis van ervaringen die in het verleden in de markt met de klant zijn opgedaan. Indien nodig wordt dit overzicht van klanteisen bijgesteld naar aanleiding van de toetsing die jaarlijks geschiedt in de directiebeoordeling. De klant kan van ons verwachten:

  • Een gekwalificeerde correcte chauffeur
  • Deugdelijk en goed onderhouden materieel waaronder duidelijk herkenbare voorrangsvoertuigen
  • Nakomen gedragscodes en branche specifieke richtlijnen alsmede wet- en regelgeving
  • Toereikende verzekeringsdekking
  • Registratie en Facturatie volgens opdracht
  • Correcte afhandeling van klachten