Diensten

De dienstverlening valt uiteen in activiteiten op het gebied van transport en logistiek. Beide activiteiten zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, met ieder een eigen complexiteit.

Om het transport van mens, middelen en organen doelmatig plaats te laten vinden dienen de processen op elkaar aan te sluiten en wordt op voorhand adequaat gecoördineerd en gepland.

Voor WKTransplant vangt de donorprocedure aan met het vervoer van de transplantatie coördinator naar het donor ziekenhuis. Op basis van verkregen informatie wordt besloten welke organen worden getransplanteerd en welke logistieke processen opgestart dienen te worden.

Over de weg en/of door de lucht worden transplantatieteams en Zelfstandig Uitname Teams naar het donor ziekenhuis vervoerd. Afhankelijk van de donorprocedure (Heartbeating of Non-Heartbeating) worden mensen, middelen en organen aan- en respectievelijk afgevoerd.

Voor WKTransplant eindigt de donorprocedure als de betrokken mensen, middelen en organen op plaats van bestemming zijn in binnen- en/of buitenland.