Beleid en doelstellingen

De directie van WKTransplant wil met zijn organisatie de volgende missies nastreven:

“het verwerven van een voorkeurspositie bij de Nederlandse Transplantatie Stichting d.m.v. het aanbieden van  kwalitatief hoogwaardige en betrouwbare diensten met een concurrerende prijsstelling”

“Het verrichten van alle voorbereidingen en handelingen op het gebied van transport en logistiek, die nodig zijn om donorprocedures op de meest doeltreffende wijze te voorzien van mensen, middelen en organen teneinde een optimaal resultaat na te streven”

Ten einde de missie na te streven is het beleid gericht op het bouwen van een sterke organisatie, klantgericht denken, het creëren van een stimulerende werkomgeving voor de medewerkers en het opbouwen van een stabiele relatie met partners.