Digitale Kersttoespraak 2020

Beste collega’s van WKT en WKTL,

Ik heb de twijfelachtige eer om voor het eerst in mijn leven een digitale Kersttoespraak te schrijven. Een toespraak die niet persoonlijk onder het genot van een drankje en hapje wordt uitgesproken.

Vorige jaar benoemde ik nog dat Kerst en de Jaarwisseling momenten zijn om vooruit te blikken naar het komende jaar. Wie had kunnen bedenken dat wij  in de grootste naoorlogse crisis met bijhorende onzekerheden zouden belanden. Niettemin hebben de Witte Kruis bedrijven in voor- en tegenspoed de belangrijkste doelen, zoals stabilisatie en consolidatie, bereikt.

Daarnaast is onderscheid gemaakt in hoofd- en bijzaken en werd behoud van werkgelegenheid en de gezondheid van de medewerkers allerhoogst op de agenda geplaatst. Wij zijn er door jullie inzet, loyaliteit en motivatie in geslaagd om de werkgelegenheid te behouden zonder overheidsinmenging. Ik klop het af en hoop geen onheil af te roepen, maar ook op het gebied van de gezondheid hebben wij tot heden de “strijd” doorstaan.

Om rust en geborgenheid in de bedrijven te behouden heb ik in enkele gevallen met grof geschut in moeten grijpen. Vanzelfsprekend betreur ik dat, maar gezien het resultaat ben ik blij dat er knopen zijn doorgehakt ter verbetering van de werkplekbeleving. De terugkoppeling die ik hierover van jullie heb mogen ontvangen hebben mij gesteund ten aanzien van de juistheid van mijn  besluitvorming. Dank daarvoor..!

Vlak voor de intelligente Lock down in maart 2020, hebben beide bedrijven nog een ISO audit ondergaan. Glansrijk zijn wij daar doorheen gekomen en zijn de ISO certificaten voor de norm 9001:2015 geprolongeerd. De klanten hebben wederom door middel van verklaringen te kennen gegeven super tevreden te zijn over onze gezamenlijke inspanningen. Een compliment is op zijn plaats.

Met betrekking tot een doorkijk naar 2021 kan ik kort en bondig zijn. Zakelijk en privé alsmede sociaal worden wij geleefd bij de (COVID-)waan van de dag. Het opstellen van doelen waarvan thans niet voorspelbaar is of deze realiseerbaar zijn, is niet aan mij besteed.  Ik zeg daarom simpel en eenvoudig; Wij gaan door op de ingeslagen weg en beoordelen per kwartaal wat de meest wenselijke koers is. Na de crisis staan wij weer open voor innovatie, expansie en veranderingen. Tot die tijd is het “doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg en overleven”. 

Tot slot. Vorige jaar heb ik jullie verteld over de herkomst van het kerstpakket. De rijke industriëlen die vanuit barmhartigheid voedselpakketten meegaven aan armlastige knechten, zodat zij goede sier konden maken in de kerk en sociëteit. In de jaren erna werd het een onpersoonlijk doos met goed bedoelde rommel. Zoals bekend denk ik daar anders over.

Onder het motto “Goed eten, daar houden wij van” is de rollade met spruitenschotel in braadslee als waardering reeds jullie kant opgegaan. Maar om zonder presentje het jaar af te sluiten kan ik echt niet over mijn hart verkrijgen, zeker niet in een tijd als deze. Ik heb nog een kleinigheidje beloofd, dus vanaf vandaag staat een presentje voor jullie gereed op de bedrijven. Op de voucher die jullie daarin aantreffen, dien ik een korte toelichting te geven. Als de horeca deze zomer weer “ up and running” is, hebben zij een steuntje in de rug hard nodig en geeft deze voucher toegang op een besloten Witte Kruis Zomer BBQ buffet als vervanging van het traditionele stamppottenbuffet.

Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om de mensen, die mij ondersteunen op directie, management en administratief niveau en ook voor jullie klaar staan, te bedanken. 

Beste Hans en Ruud de Jong, Hans Moltmaker, Eric Blaak, Benjamin van Halderen, Nico Penning, Bob Karremans en Wout Vogelenzang; hartelijk dank.

Lieve mensen, harde werkers, allen fantastische feestdagen gewenst.

Ook in 2021 gaan wij er met zijn allen voor, in goede gezondheid en een stabiele werkomgeving ten einde jullie welzijn en welvaart te borgen.

Met vriendelijke groeten,
Fer Bauman