WKT en WKTL dienstverlening tijdens COVID-19 (Corona) uitbraak

Vele MKB-bedrijven in Nederland zijn of worden hard getroffen door de wereldwijde COVID-19 (Corona) uitbraak. WKTransplant b.v. en haar dochteronderneming WKTransport & Logistics zijn geen uitzondering op bovenstaande regel.

Naast de zorgen om de continuïteit van de bedrijfsvoeringen op grond van kwantiteit, dient er ook dagelijks zorgvuldig en veilig om gegaan te worden met de kwaliteit. Het transport en de logistiek rondom donorprocedures en bloedvoorziening zijn minder geworden maar vergen meer operationele inspanningen om zaken goed te laten verlopen. Met de nadruk op professionele sociale hygiëne en infectiepreventie.

Ook WKT en WKTL liepen tegen leveringsproblemen aan ten aanzien van persoonlijke beschermmiddelen en desinfectans. Met vereende en creatieve krachten is het gelukt om in het bezit te komen van desinfectans, disposable handschoenen en mondkapjes. Met betrekking tot de desinfectans en handshoenen zijn wij dank verschuldigd aan Mulder’s Cleaning, QRS Healthcare en Zaakschoon.NL

Speciale dank zijn wij verschuldigd aan Lenneke de Graaf van BLS-Group. Zij heeft er zorg voor gedragen dat de BLS Group geheel belangeloos 240 mondkapjes ter beschikking heeft gesteld.

Voor alsnog zijn WKT en WKTL voldoende bevoorraad en kunnen op gepaste wijze de maatregelen uitvoeren en verantwoord haar werkzaamheden verrichten.

Samen staan wij sterk.