WK Transplant BV breidt haar werkzaamheden uit

In het kader van de jaarlijkse ISO certificering en de gevolgen voortkomend uit het Master Plan van de Nederlandse Transplantatie Stichting werden eind 2017/begin 2018 doelstellingen op basis van prioriteit geformuleerd.

Naast de consolidatie van de werkzaamheden t.b.v. donorprocedures stond als belangrijke doelstelling en speerpunt in het beleid van WK Transplant de expansie van de bedrijfsvoering c.q. activiteiten op het gebied van gezondheidszorg gerelateerde vervoersdiensten.

Een aantal wegen werden bewandelt en één daarvan was de inschrijving op de aanbesteding “Transportdiensten Sanquin bloedvoorziening – Perceel Rotterdam”.

Medio 2018 bleek dat het team, bestaande uit directie en management, succesvol had ingeschreven en werd door Sanquin de gunning verleend.

Op verzoek werd op 1 oktober vervroegd gestart vanuit de nieuwe nevenvestiging te Rotterdam.

Met zes Sanquin voertuigen (in voorkomende gevallen aangevuld met  eigen voertuigen) worden op werkdagen routes langs ziekenhuizen en bloedbanken gereden in West Nederland, Brabant en Zeeland. Daarnaast staan 365 dagen, 24/7 drie voorrangvoertuigen met specialistisch opgeleide chauffeurs gereed, die met gebruikmaking van optische en akoestische signalen zorg dragen voor urgent vervoer van bloed en bloedproducten.