Welkom op de website van WKTransplant

Witte Kruis Transplant b.v heeft (naast andere bedrijfsactiviteiten) in opdracht van de Nederlandse Transplantatie Stichting, vanaf 2007 zorg gedragen voor het vervoer van chirurgische teams, operatie instrumentaria en organen ten behoeve van orgaandonatie en orgaantransplantatie.

In verband met de negatieve gevolgen van een EU-aanbesteding is een deel van de bedrijfsactiviteiten, namelijk de dienstverlening aan de Nederlandse Transplantatie Stichting, per 30 december 2021 geëindigd. Overige bedrijfsactiviteiten worden onverminderd en ongewijzigd voortgezet.

Om recht te doen aan deze actuele ontwikkeling is www.wktransplant.nl voor onbepaalde tijd onder constructie.

Naast de dienstverlening aan de Nederlandse Transplantatie Stichting, wordt vanuit nevenvestiging Rotterdam door WK Transport en Logistics b.v., in opdracht van Stichting Sanquin Bloedvoorziening, zorg gedragen voor het vervoer van bloed, bloedproducten en diagnostische materialen. Kortheidshalve wordt voor nadere informatie verwezen naar www.wktransport.nl

De website www.wktransport.nl  is (tijdelijk) het informatie- en contact platform voor zowel WK Transport en Logistics b.v. als Witte Kruis Transplant b.v..