Welkom op de website van WKTransplant

WKTransplant is de handelsnaam van Witte Kruis Transplant BV.

Deze website verstrekt informatie over de transport en logistiek ten behoeve van orgaantransplantaties.

Met betrekking tot de medisch inhoudelijke kant wordt verwezen naar de website van de Nederlandse Transplantatie Stichting of Eurotransplant.

Nederlandse Transplantatie Stichting

Eurotransplant