Nieuwe huisstijl en website WKTransplant

In verband met ontwikkelingen op het gebied van de afbakening van de ambulancehuisstijl heeft de directie in 2016 een project opgestart met als doel om voorbereidingen te treffen om de huidige huisstijl op haar voorrangsvoertuigen en uniformkleding te migreren naar een vernieuwend uiterlijk, ten einde duidelijk onderscheidend te zijn van andere hulpdiensten.

In 2015 werd op http://www.ambulanceblog.nl nadrukkelijk gepubliceerd dat “transplantatiediensten” niet voldoen aan de kwalificaties zoals beschreven in de Regeling Ambulancehuisstijl. Benoemd werd dat “transplantatiediensten” zich niet mogen presenteren met de uiterlijke kenmerken van een ambulance. Met andere woorden mogen de voorrangsvoertuigen van WKTransplant niet voorzien zijn van OOV-striping.

Gesteld wordt dat de striping merken- en auteursrechtelijk is beschermd. De Staat is eigenaar van het recht en is door de Staat voorbehouden.

Derden mogen dan ook zonder toestemming van de minister van Veiligheid en Justitie geen gebruik maken van de striping van politie, brandweer, ambulance, reddingsbrigade en EOD en CBRN/Defensie.

Het IFV houdt in opdracht van de minister toezicht op de uitvoering van de striping en treedt handhavend op bij verkeerd en/of oneigenlijk gebruik.
Na vele gesprekken is besloten dat de voorrangsvoertuigen tbv donorprocedures een geheel eigen “look” krijgen. De Nederlandse Transplantatie Stichting heeft hierin het voortouw genomen. Naar verwachting zal het WK Transplant wagenpark gefaseerd in 2017/2018 migreren naar een nieuwe huisstijl.

Ten aanzien van de uniformkleding bleek er geen directe belemmering te zijn deze te blijven dragen. Doch gezien het feit dat er géén relatie bestaat ten aanzien van de dagelijkse reguliere ambulancezorg vond directie WKTransplant het wenselijk om op het gebied van kleding ook meteen te migreren naar een vernieuwend uiterlijk.

Na gedegen marktonderzoek is de samenwerking aangegaan met RescueWear en is het volledige kledingpakket per januari 2017 gemigreerd naar de nieuwe “look”.

Van het één komt het ander!! In het project is ook meteen de nieuwe huisstijl doorgevoerd op briefpapier, visitekaartjes en de website.
Kosten noch moeite zijn bespaard om te verworden tot een onderscheidende dienstverlener in de zorg.