Samenwerking WKTransplant & Cortex Specialistische rijopleidingen

WKTransplant ontwikkelt in samenwerking met CORTEX maatwerk rijtrainingen op het gebied van optische en geluidsignalen. De doelstelling van de maatwerk training is om het rijvaardigheidsniveau te onderhouden en daar waar mogelijk te verbeteren en uit te breiden. Er ontstaat een grote mate van algemene (verkeersveiligheid) en bijzondere veiligheid (vrijstellingen en ontheffingen). Naast de rijvaardigheid wordt ook nadrukkelijk aandacht besteed aan de rol van de chauffeur op het gebied van de brancherichtlijnen, maatschappelijke criteria en beroepshouding.

De gecertificeerde rijinstructeur traint de chauffeurs van WKTransplant in theorie en praktijk op de openbare weg. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een volledig geoutilleerde (voorrangs-) lesvoertuig inclusief dubbele bediening. De rijopleiding valt onder de beschikking van Rijkswaterstaat waarin de vrijstelling van bepalingen in de RVV 1990 is geregeld. Inmiddels hebben de meeste chauffeurs de opleiding met enthousiasme en goed gevolg doorlopen.