WKTransplant ISO gecertificeerd

Op 3 juni 2015 heeft namens BSI, De heer Frank Lee, EMEA Compliance en Risk Director, het positieve advies van het auditteam integraal overgenomen. Met het uitgeven van het certificaat QSC 775 verklaart hij dat WK Transplant een kwaliteitssysteem onderhoudt dat voldoet aan de eisen van ISO 9001:2008.

Het unieke toepassingsgebied betreft:

HET VERVOEREN VAN MENSEN, MIDDELEN ALSMEDE ORGANEN IN BINNEN EN BUITENLAND TEN BEHOEVE VAN DONORPROCEDURES

Medewerkers en directie zijn verheugd dat objectief is vastgesteld dat de beoordeelde onderwerpen en processen effectief zijn geïmplementeerd en worden beheerst binnen de organisatie.