Startschot ZUT/ 29 november 2012

Korte toespraak Fer Bauman

Geachte aanwezigen,

Namens directie NTS en WK Transplant heet ik u van harte welkom bij de formele uitrol van de ZUT bussen over Nederland.

Mijn naam is Fer Bauman. Als directeur/mede-eigenaar van WKTransplant ben ik verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken.

In 2008 is WK Transplant als onderdeel van de Witte Kruis Holding opgericht. Gezien het bijzonder karakter van onze dienstverlening en het individuele maatwerk te waarborgen zijn wij dit jaar losgegaan van Witte Kruis Holding en verzelfstandigt als WK Transplant.

Als voormalig hoofdverpleegkundige te Leiden kwam in 2008 mijn jarenlange ambitie tot werkelijkheid.

Want vanaf 2008 vervoeren wij in opdracht van NTS; mensen, middelen e
n organen tbv transplantatieprocedures. In overleg met en in samenwerking met NTS hebben wij het vervoer upgradet van veredeld TX vervoer naar een professionele dienstverlening. Onze ambulance achtergrond speelde daarin een grote rol.

Aanvankelijk werd alleen van onze diensten gebruik gemaakt in West Nederland. Enige tijd later werd dat uitgebreid met de regio’s Noord en Zuid. In laatstgenoemde regio’s werken wij als hoofdaannemer naar volle tevredenheid samen met de collega’s Kijlstra en Frenske en per 1 december met de komst van het ZUT ook met Loef in Nijmegen.

Bijna 3 jaar geleden is ons gevraagd of wij bereid waren om te investeren op een onderdeel van het NTS Master Plan; te weten het vervoer van het Leidse ZUT team en als vervoerder hieraan deel te nemen.

Na intensief beraad, onder andere met dr. Jeroen Dubbeld werd besloten om een splinternieuwe, zojuist geleverde rolstoelbus om te bouwen naar ZUT bus. Details zal ik u besparen maar succesvol naar is gebleken.

Reeds toen hebben wij tegen elkaar uitgesproken dat als de pilot succesvol zou verlopen en meer definitieve vorm zou gaan krijgen wij custom made bussen zouden laten bouwen.

In een tijd dat MKB bedrijven wel 10X achter hun oren krabben alvorens investeringen van deze omvang aan te durven zijn wij onze toezegging nagekomen.

Met bescheiden trots deel ik dan ook mede dat wij naast de aanschaf van deze bussen ook de Leidse pionier- ZUTbus definitief, tbv NTS in het algemeen en ZUT in het bijzonder, toegevoegd hebben aan onze wagenpark waardoor het totale WKTransplant wagenpark op 10 spoedauto’s komt en een veelvoud aan ondersteunende voertuigen.

De nieuwe ZUT bussen zijn een noviteit in Nederland en dat hebben wij geweten. Een speciaal voertuig bouwen in Duitsland vanaf de tekentafel en daarna RDW gekeurd via de douane en fiscus in Nederland te krijgen is een bijzonder “erlebnis” en kent een buitengewone dynamiek. Maar daarover later meer door Mr.Hans Moltmaker, advocaat en gevolmachtigd zaakgelastigde van Fabrikant Miesen.

In dit verband is belangrijk te noemen dat ik mij in voor-en tegenspoed gesteund voelde door Hiske en Kirsten. Mijn dank daarvoor.

Met betrekking tot de meer inhoudelijk kant van deze ontwikkeling geef ik graag het woord aan Anita en nadat mevr.Haase, directeur NTS, het formele startschot heeft gegeven nodig ik u graag uit om de ZUT bussen te bekijken en onder het genot van een hapje en drankje te proosten op het succes. Nog één puntje van huishoudelijke aard. Om reden dat ik u allen niet hongerig zo meteen weer de weg op wil sturen en wij als WKTransplant erom bekend staan dat wij met of zonder procedure u altijd trachten te voorzien van een natje en een droogje bevel ik u van harte de soep alsmede de broodjes beenham en worst aan. Schroom niet en doet u allen tegoed aan deze lekkernij.