WK Transplant krijgt vrijstelling van Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Op 4 oktober j.l. heeft Rijkswaterstaat voor 2013 en 2014 een beschikking aan WKTransplant afgegeven voor specialistische rijopleidingen op de openbare weg incl. ontheffingen en vrijstellingen.

Met gebruik van de ontheffingen en vrijstellingen kan op de openbare weg, onder gecontroleerde omstandigheden en met instructeur, de dagelijkse (spoedeisende) praktijk getraind worden. De toegekende Beschikking van het Ministerie sluit naadloos aan bij het streven van WK Transplant naar uiterste optimalisatie van de professionele dienstverlening alsmede de veiligheid van de passagiers, middelen en organen. Alle medewerkers dienen met goed gevolg deze vervolg opleiding af te sluiten met een certificaat.